Vår uppgift var att skapa en kortfilm där man skulle utforska mellanrum. Vi valde att utforska dissociativ identitetsstörning – mellanrummet mellan två olika personligheter. Det är en psykologisk försvarsmekanism man bygger upp efter att man varit med om ett hemskt trauma – där man utvecklar en eller flera personligheter för att hantera upplevelserna. 
I samarbete med Dan Börjesson
Back to Top